Boekbeschrijvingen

Procederen bij dagvaarding in eerste aanleg

Procederen bij dagvaarding in eerste aanleg


Auteur:J.H. van Dam-Lely

  • Nederlands
  • 415 pagina’s
  • Kluwer
  • maart 2011
  • Samenvatting

    Dit boek omvat een praktische behandeling van de achtereenvolgens te verrichten processuele handelingen in een dagvaardingsprocedure in eerste aanleg. Te beginnen bij ‘rechtsingang’ en te eindigen bij ‘vonnis’. De aandachtspunten bij het opstellen van processtukken en het voorbereiden van proceshandelingen (zoals comparitie en pleidooi) worden stapsgewijs behandeld. Hierbij is ruimschoots aandacht voor recente jurisprudentie.”Procederen bij dagvaarding in eerste aanleg” is in de eerste plaats bestemd voor iedereen die werkzaam is in de dagelijkse civiele procespraktijk (advocaten en gemachtigden die optreden in kantonzaken, zoals deurwaarders en rechtsbijstandjuristen). Het boek past ook goed in het universitaire onderwijs en lijkt in het bijzonder geschikt voor de gevorderde rechtenstudent die in de eindfase van zijn studie is.Dit boek verschijnt als deel 1 in de serie Burgerlijk Proces & Praktijk. Een geheel nieuwe serie op het gebied van burgerlijk procesrecht voor de rechtspraktijk.

    Exit mobile version