Problemen met begrijpend lezen

Problemen met begrijpend lezen


Auteur:H. Bouwers

  • Nederlands
  • 144 pagina’s
  • HBUitgevers
  • augustus 1997
  • Samenvatting

    Dit boek voorziet in de behoefte aan middelen voor de diagnostiek en vooral de individuele behandeling van kinderen die problemen hebben met begrijpend lezen. De auteurs zetten allereerst de belangrijkste inzichten op dit terrein uiteen. Daarop voortbouwend geven zij in drie afzonderlijke hoofdstukken suggesties voor de diagnostiek en de behandeling van kinderen in de groepen drie en vier, vijf en zes, en zeven en acht. Voor elke groep zijn oefeningen opgenomen. Daarbij besteden zij aandacht aan preventieve hulp voor kinderen uit de groepen een en twee.