Probleemgeorienteerd Denken In De Obstetrie, Gynaecologie En Voortplantingsgeneeskunde

Redactie:M.J. Heineman

  • Nederlands
  • 384 pagina’s
  • Tijdstroom
  • mei 2003
  • Samenvatting

    Het stellen van een diagnose volgt een patroon dat precies het tegendeel is van de medische opleiding. Voor het gemak van de didactiek wordt een ‘papieren’ patient in het onderwijs immers meestal direct gekoppeld aan een aandoening, zodat het onderwijs zich kan beperken tot pathogenese of therapeutische interventiemogelijkheden. Maar de praktijk is natuurlijk 180 graden gedraaid. Voor de (jonge) dokter zit een patient met klachten en de vraag is primair wat hij/zij mankeert. Het probleemgeorienteerd leren denken is daarom volstrekt noodzakelijk. Het medisch curriculum vereist zo’n insteek ook al vele jaren. Maar het merkwaardige is dat er nog nauwelijks probleemgeorienteerde literatuur voor handen is.