Probleemgeorienteerd denken in de anesthesiologie / druk 1

Auteur:D.G. Snijdelaar

  • Nederlands
  • 350 pagina’s
  • Tijdstroom
  • mei 2008
  • Samenvatting

    Een gedegen kennis van de anesthesiologie is nodig voor een optimale zorg rondom de patient op de operatiekamer, de spoedeisende hulp, de intensive care en de pijn(poli)kliniek. Probleemgeorienteerd denken in de anesthesiologie is een boek bestemd voor specialisten en arts-assistenten die zich bezighouden met de diverse aspecten van de anesthesiologie. Echter ook voor de anesthesiemedewerker is dit boek zeker van belang!De probleemgeorienteerde benadering sluit aan bij de wijze van onderwijs zoals die vandaag de dag wordt gebruikt in de opleiding tot arts en specialist. Aan de hand van praktijkgevallen worden veelvoorkomende anesthesiologische problemen behandeld en bediscussieerd. Dit boek hoopt hiermee bij te dragen aan een betere kennis van de anesthesiologie en daarmee aan een betere zorg voor de patient.