Prisma van de biologie

Prisma van de biologie


Auteur:C.H. Kroon

  • Nederlands
  • 287 pagina’s
  • Samenvatting

    Biologie is bij uitstek de wetenschap van het leven. Het vak is de laatste decennia in een stroomversnelling geraakt. Met steeds verfijndere onderzoekstechnieken dringt men dieper door tot de kern van de levensprocessen. Hierdoor is het aantal specialismen binnen de biologische wetenschap groter geworden en zijn de grenzen tussen de biologie en andere vakgebieden vager. In deze Prisma van de biologie worden daarom niet alleen trefwoorden op het gebied van de plant- en dierkunde behandeld, maar ook bekende begrippen op het gebied van de moleculaire en medische biologie, immunologie, ecologie en ethologie. Daardoor is dit niet alleen een handig opzoekboekje voor middelbare scholieren en beginnende biologie-studenten, maar ook voor anderen die in biologie geinteresseerd zijn of dit vak als onderdeel van hun studie volgen.