Prinses Lilian

Prinses Lilian


Auteur:Evrard Raskin

  • Nederlands
  • 327 pagina’s
  • Uitgeverij Houtekiet
  • augustus 2007
  • Samenvatting

    Een ontluisterend beeld, waarbij alle hagiografischemythes over Prinses Lilian een voor een opgeruimd wordenLilian Baels (1916-2002) was uitzonderlijk mooi, intelligent, ambitieus, dominant en dynamisch. Ze kreeg haar opleiding in chique Franstalige scholen in Oostende en Brussel en leerde in de jaren dertig de mondaine wereld kennen. Zo kwam ze in contact met Leopold III, die door haar ‘beneveld’ werd en in de greep raakte van haar ‘exclusieve aantrekkingskracht’.Onder druk van kardinaal Van Roey zou de koning in de herfst van 1941, in volle oorlogstijd dus, met Lilian trouwen, eerst stiekem voor de kerk, pas nadien voor de burgerlijke stand. Zowel het onverwachte huwelijk als de geheimdoenerij brachten grote schade toe aan de populariteit van Leopold III. Het werd het begin van de Koningskwestie die Belgie vijf jaar lang verscheurd heeft en het land op de rand van een burgeroorlog bracht.Ook op andere manieren werkte prinses Lilian ongewild de latere troonsafstand van Leopold III in de hand. Ze had grote invloed op de koning en overtuigde hem telkens weer, tegen zijn politieke raadgevers in, om niet af te treden. De anti-Leopoldisten maakten handig gebruik van haar eigenzinnige optreden om de positie van de vorst te ondermijnen. Uiteindelijk werd de situatie onhoudbaar en werden Leopold en Lilian naar Argenteuil verbannen. Het kwam zelfs tot een pijnlijke en definitieve breuk met koning Boudewijn.Evrard Raskin schreef met dit boek de eerste echte biografie van prinses Lilian en het eerste boek over het tweede huwelijk van Leopold III. Hij had toegang tot archieven die tot voor kort gesloten waren of waarvan men het bestaan niet kende. Los daarvan sprak hij met talloze mensen die prinses Lilian van nabij hebben gekend.Evrard Raskin (1935) was geschiedenisleraar, advocaat, rechter en volksvertegenwoordiger. Hij publiceerde biografieen over Gerard Romsee en Koningin Elisabeth van Belgie.