Principes van Financieel Management

Principes van Financieel Management


Auteur:L.J. Gitman

  • Nederlands
  • 660 pagina’s
  • Pearson Benelux B.V.
  • 3rd Revised edition
  • september 2004
  • Samenvatting

    Principes van financieel managementPrincipes van financieel management is een grondige en duidelijke inleiding in financieel management. Gitmans studiemethode maakt het voor studenten gemakkelijk om de voornaamste concepten, middelen en technieken te begrijpen die nodig zijn om scherpzinnige financiele beslissingen in de hedendaagse competitieve zakelijke arena te kunnen maken. In Principes van financieel management wordt duidelijk hoe de handelingen van een bedrijf gevolgen kunnen hebben voor de waarde van het bedrijf op de obligatiemarkten. Elk belangrijk beslissingsgebied van het financieel management wordt gepresenteerd in termen van zowel risico- als rendementsfactoren en de potentiele impact ervan op het vermogen van de eigenaar zoals die wordt weerspiegeld in de waarde van het aandeel. In een consistent raamwerk definieert Gitman aan het begin van elk hoofdstuk leerdoelen en maakt hij gebruik van diverse didactische hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen worden ondersteund door voorbeelden uit de paktijk en oefeningen, om de studenten te begeleiden bij een beter begrip van zowel theorie als praktijk.