Preventie in de hulp en dienstverlening

Preventie in de hulp en dienstverlening


Auteur:Sijtze De Roos

  • Nederlands
  • 183 pagina’s
  • Coutinho
  • augustus 2011
  • Samenvatting

    Preventie strekt zich uit over grote delen van het maatschappelijk leven. Er zijn pestprotocollen voor het basisonderwijs, verzekeringsmaatschappijen bieden antirooktrainingen aan, de overheid investeert in terrorismepreventie en in programma’s voor vroegtijdige signalering van ADHD. Van hulp- en dienstverleners wordt verwacht dat zij tijd besteden aan de preventie van psychosociale of opvoedingsproblemen.In PREVENTIE IN DE HULP- EN DIENSTVERLENING beschrijven de auteurs op grond van een theoretisch kader hoe preventie ingepast kan worden in de hulp- of dienstverlening. Ze behandelen de gereedschappen die nodig zijn voor de uitvoering van preventieprojecten: een model voor projectmatig werken, voorlichting, advisering, ondersteuning en netwerkontwikkeling. Daarbij leggen zij de nadruk op de noodzaak van een modelmatige visie op preventie, en van een alerte houding voor het tijdig signaleren van problemen.Elk hoofdstuk wordt afgesloten met enkele studietaken gericht op kennisverwerving, verdieping van inzicht en toepassing van de bestudeerde stof. Dit boek is geschikt voor studenten social work en verwante opleidingen en voor professionals in zorg en welzijn.