Boekbeschrijvingen

Premiere etape / Oefenboek

Premiere etape / Oefenboek


Auteur:Veronique Caplain

  • Nederlands
  • 176 pagina’s
  • Coutinho
  • september 2009
  • Samenvatting

    Premiere etape is een communicatieve methode Frans voor volwassenen. De mondelinge communicatie staat centraal. De cursisten leren Frans spreken aan de hand van veel beeldmateriaal en gevarieerde opdrachten. Ook leren ze het lezen en schrijven van teksten die ze tegenkomen tijdens een verblijf in een Franstalig land.Premiere etape bestaat uit een Tekstboek met audio-cd en een Oefenboek. Het Oefenboek heeft dezelfde indeling als het Tekstboek en sluit er precies op aan. Met de oefeningen uit het Oefenboek trainen de cursisten wat ze in het Tekstboek hebben geleerd. Ook kunnen ze hun vorderingen bijhouden in een taalportfolio en de stof herhalen met behulp van een kaartspel. Voor de onderdelen van het Tekstboek waar de cursist moeite mee heeft, biedt het Oefenboek nog eens extra oefenstof. Het Oefenboek sluit af met een test op niveau A1 van het Europees Referentiekader en de antwoorden van alle opgaven uit het Tekstboek en het Oefenboek.Veronique Caplain werkt als docent Frans onder meer bij Taalstudio Frans en bij Alliance Francaise.

    Exit mobile version