Praten met kinderen

Praten met kinderen


Auteur:Nicole Van As

  • Nederlands
  • 95 pagina’s
  • Garant
  • augustus 2010
  • Samenvatting

    Over het boek:Opvoeden is soms geen gemakkelijke taak. Wat te doen met een kind dat soms lastig is, dwars ligt, zeurt, een grote mond heeft of zich niet houdt aan regels en afspraken?In dit boek gaan Nicole van As en Jan Janssens in op de manier waarop ouders en kind met dit soort problemen kunnen omgaan. Er wordt veel aandacht geschonken aan de communicatie tussen ouders en kind. De manier waarop ouders en kind met elkaar praten over problemen die zich voordoen, bepaalt voor een belangrijk deel of er een oplossing kan worden gevonden. Vaak lopen de emoties hoog op, als ouders en kind over problemen praten. Ze maken elkaar steeds hardere verwijten en zijn het voortdurend oneens met elkaar. Op die manier lukt het meestal niet om de problemen op te lossen.Dit boek doet ouders een stappenplan aan de hand om problemen op zo’n manier te bespreken dat het wel lukt om er een oplossing voor te vinden waarmee iedereen tevreden is.Over de auteur(s):Nicole van As doceert bij de sectie Orthopedagogiek: Gezin en Gedrag van de Radboud Universiteit in Nijmegen.Jan Janssens is er hoogleraar Opvoedings- en gezinsondersteuning.