Praktische theologie

Praktische theologie


Auteur:Gerben Heitink

  • Nederlands
  • 336 pagina’s
  • Kok
  • juli 1993
  • Samenvatting

    Praktische theologie was nog niet zo lang geleden een verzamelnaam voor een aantal ongelijksoortige vakken, met als enige gemeenschappelijke grondtrek hun betrokkenheid op (Ie praktijk van liet kerkelijk ambt. In dezesituatie is de afgelopen decennia een opmerkelijke verandering opgetreden. Sinds het einde van de zestigerjaren heeft de praktische theologie een snelle ontwikkeling doorgemaakt en dient zij zich aan als een theologische handelingswetenschap: een volop theologische wetenschap, in methodologisch opzicht nauw verwant aan de sociale wetenschappen. Hiermee doet zich de behoefte gevoelen aan een wetenschappelijke theorie van de praktische theologie als geheel. Dit boek biedt hiervan een ontwerp. Het omvat drie delen: geschiedenis, theorie, handelingsvelden. Het historisch-interpretatieve deel schetst de ontwikkeling van de praktische theologie tegen de achtergrond van de modernisering van de samenleving sinds de Verlichting. Het wetenschaps-theoretische deel van het boek schetst de omtrekken van een theologische handelingstheorie, waarbinnen een hermeneutisch perspectief, een strategisch perspectief en een empirisch perspectief zich aftekenen. Het praktijk-theoretisch deel geeft vanuit antropologisch, ekklesiologisch en diakonologisch gezichtspunt een beeld van de verschillende handelingsvelden waarop de theorievorming zich richt.Het handboek praktische theologie is opgezet als een overzichtswerk voor de hele praktische theologie.