Praktische radiologie

Auteur:A. Lemmens

  • Nederlands
  • 192 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • april 2005
  • Samenvatting

    Beeldvorming speelt een centrale rol in het diagnostische proces. De radioloog adviseert over de juiste techniek, beoordeelt de beelden en voorziet deze van betrouwbaar commentaar. ‘Praktische radiologie’ geeft aan de hand van casus treffende voorbeelden van de praktijk van de beeldvormende diagnostiek. De rijk geillustreerde casuistiek in dit boek geeft een overzicht van alledaagse ziektebeelden. Elke casus is op dezelfde manier opgebouwd en behandelt achtereenvolgend de aanvraag, de techniek, het resultaat, de beelden en de beschrijving van de beelden. ‘Praktische radiologie’ is bedoeld voor alle artsen (aanvragers) die dankzij nieuwe digitale technieken hoe langer hoe meer met beelden van hun patienten in aanraking zullen komen. Daarnaast is het boek een praktische leidraad voor studenten en co-assistenten. In de opleiding komt het beoordelen van radiologische beelden immers slechts summier aan de orde, terwijl deze vaardigheid in de dagelijkse praktijk toch zo vaak van pas komt.