Praktische psychologie voor leren en onderwijzen + pabowijzer

Praktische psychologie voor leren en onderwijzen + pabowijzer


Auteur:Gert Alblas

  • Nederlands
  • 230 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • mei 2011
  • Samenvatting

    Praktische psychologie voor leren en onderwijzen is een aanrader voor iedereen die direct of indirect met het opleiden van leerlingen of studenten te maken heeft. De uitgave bevat waardevolle inzichten voor het scheppen van een leeromgeving waarin zowel leerkracht als leerling optimaal kunnen presteren. In 2011 verschijnt de vijfde, geactualiseerde editie. Bij deze uitgave zit de Pabowijzer card met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning bij het boek op de bijbehorende website.In deze vijfde herziene editie is het eerste hoofdstuk vervangen. Daarvoor in de plaats wordt er nu beschreven wat het vakgebied psychologie inhoudt en op welke manier psychologische kennis en onderzoek kan bijdragen aan meer inzicht in leren en onderwijzen. Ook is er in deze nieuwe editie meer aandacht voor praktijkvoorbeelden en toepassingen in het voortgezet onderwijs. De praktijkgerichte module, die geschikt is voor competentiegericht en zelfstandig werken tijdens je stage, is op de website gezet.Het boek geeft via psychologische theorieen inzicht in de eigen manier van werken en de beinvloeding daarvan door alles wat er in de klas of groep gebeurt. Deze theorieen worden afgewisseld met herkenbare praktijkvoorbeelden uit het onderwijs en met praktische tips voor de leraar. De opdrachten bij elk hoofdstuk nodigen uit tot gerichte observatie van praktijksituaties, waardoor de beschreven theorieen eenvoudig te herkennen zijn.