Boekbeschrijvingen

Praktische grammatica Spaans

Praktische grammatica Spaans


Auteur:Bursgens

  • Nederlands
  • 127 pagina’s
  • Intertaal
  • Samenvatting

    Praktische grammatica Spaans- is een leer- en oefenboek, voor in de les of thuis- sluit aan bij niveau A1-B1 van het Europees Refentiekader- kan gebruikt worden voor het extra bestuderen en oefenen van bepaalde grammaticaonderwerpen- behandelt de grammaticaonderwerpen die horen bij een basiskennis Spaans- geeft uitleg van de grammatica gevolgd door een aantal oefeningen- is ideaal als aanvulling op de gebruikte leergang- is uitermate geschikt om de kennis van het Spaans op te frissen- bevat de oplossingen van de oefeningen achter in het boek- heeft een overzichtelijke lay-outDe Praktische grammatica Spaans is een oefengrammatica die uitgaat van de verschillen tussen het Nederlands en het Spaans. De oefeningen worden op verschillende niveaus aangeboden en laten de gebruiker zelf ontdekken wat de regels zijn voor het gebruik van een grammaticale vorm. De grammaticale onderwerpen worden steeds op een dubbele pagina behandeld. Op de linkerpagina wordt het onderwerp eerst bondig en helder uiteengezet. Daarna volgen voorbeelden behorende bij het grammaticale onderwerp. Op de rechterpagina staan oefeningen. Achter in het boek bevinden zich de antwoorden op de oefeningen, een werkwoordenoverzicht en een uitgebreid register.

    Exit mobile version