Praktische didactiek voor Engels in het basisonderwijs

Praktische didactiek voor Engels in het basisonderwijs


Auteur:S. Oskam

  • Nederlands
  • 318 pagina’s
  • Coutinho
  • juni 2008
  • Samenvatting

    In onze huidige samenleving is de Engelse taal prominenter aanwezig dan ooit. Ook kinderen komen er al veel mee in aanraking. Steeds meer mensen onderkennen dan ook hoe belangrijk het is dat kinderen goed les krijgen in Engels op de basisschool. Met Praktische didactiek voor Eibo leert de leraar (in opleiding) op een didactisch verantwoorde en creatieve manier Engels te geven aan kinderen in het primair onderwijs. Het boek bevat een kernmodule voor alle pabostudenten en een specialisatiemodule voor degenen die zich specialiseren in het oudere kind. In de kernmodule presenteert de auteur de didactische achtergronden en een goed opgebouwde leerlijn. Hiermee doen studenten de basiskennis op die zij nodig hebben om Engels te kunnen geven. In de specialisatiemodule gaat de auteur dieper op de stof in en geeft ze bovendien een keur aan didactische werkvormen en oefeningen, waaronder interviews, rollenspelen, spelletjes als bingo en kwartet, en werkvormen met liedjes. Het boek sluit aan bij de kerndoelen en competenties en bevat veel voorbeelden uit de meest gebruikte actuele methodes voor Engels in het basisonderwijs. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan methodes die zich richten op het jonge kind. Praktische didactiek voor Eibo kan zelfstandig gebruikt worden, en vormt daarnaast een samenhangend studiepakket met de uitgaven Praktische taalvaardigheid voor Eibo, twee boeken en een cd waarmee studenten hun eigen taalvaardigheid kunnen verbeteren. Met dit pakket kunnen studenten alle kennis en vaardigheden verwerven die zij nodig hebben. 1