Praktisch Europees recht

Praktisch Europees recht


Auteur:I.M. Huzen

  • Nederlands
  • 248 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juli 2012
  • Samenvatting

    Het Europees recht maakt deel uit van tal verschillende facetten van het dagelijks leven. Praktisch Europees recht geeft antwoord op vragen waar de hbo-jurist in zijn werk tegenaan kan lopen. Je weet na het lezen van Praktisch Europees recht ondermeer wat de Europese Unie is, waarom de organisatie is opgericht en hoe de doelstellingen worden verwezenlijkt. Er is aandacht voor belangrijke beginselen als directe werking, evenredigheid en de interne markt. Praktisch Europees recht behandelt uitgebreid het vrij verkeer en het mededingingsrecht. Het zorgt er daardoor vooral voor dat je in staat bent om de Europeesrechtelijke kant van casussen te herkennen en de mogelijkheden van het Europese recht te benutten.