Praktisch burgerlijk procesrecht

Praktisch burgerlijk procesrecht


Auteur:J.P.H. Timmermans

  • Nederlands
  • 279 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juni 2009
  • Samenvatting

    Praktisch burgerlijk procesrecht is geschreven voor studenten van juridische bacheloropleidingen. Het boek kan tevens dienen als handboek voor diegenen die werkzaam zijn in de privaatrechtelijke beroepspraktijk en daarbij direct of indirect met het burgerlijk procesrecht in aanraking komen. Het boek is zeer praktisch opgezet. Ieder hoofdstuk begint met een openingscasus die als rode draad door het hoofdstuk loopt. De theorie wordt ondersteund door tal van praktijkvoorbeelden, bestaande uit o.a. casusposities, persberichten en modelprocesstukken. Dit ondersteunende materiaal brengt de theorie tot leven en kan worden gebruikt bij het vervaardigen van beroepsproducten. Daarnaast wordt de theorie verduidelijkt aan de hand van schema’s en figuren. Aan het eind van ieder hoofdstuk zijn casusvragen met voorbeeldantwoorden opgenomen.Praktisch burgerlijk procesrecht behandelt de volgende onderwerpen:De deelnemers aan de civiele procedureDagvaardingsprocedureKortgedingprocedureVerzoekschriftprocedureBewijsrechtVonnissen en beschikkingenRechtsmiddelenKosten van een procedureArbitrage, bindend advies en mediationExecutierechtBeslagrecht