Praktisch Bestuursprocesrecht

Praktisch Bestuursprocesrecht


Auteur:Y.M. Visscher

  • Nederlands
  • 270 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • november 2009
  • Samenvatting

    Praktisch Bestuursprocesrecht gaat over de praktijk van besluitvorming door bestuursorganen, rechtsbescherming voor belanghebbenden en oordeelsvorming door de rechter. Het boek is gericht op het aanleren van vaardigheden. De student kruipt afwisselend in de rol van het bestuursorgaan en de belanghebbende en wordt zo onderdeel van het proces. Hij beoordeelt een aanvraag, stelt een beschikking op, schrijft een bezwaarschrift, beroepschrift of verweerschrift, voert een ontvankelijkheidtoets uit, begeleidt een hoorzitting, stelt een advies op en formuleert een beslissing op bezwaar.De student wordt hierbij ondersteund door een heldere uitleg van de theorie van het bestuursprocesrecht en door procesdossiers met praktijkvoorbeelden. Het oefenen van al deze vaardigheden levert een unieke, praktische bagage voor de beroepspraktijk. Praktisch Bestuursprocesrecht is geschreven voor de postpropedeuse van hogere juridische opleidingen en is ook zeer geschikt voor opleidingen die zich richten op de bestuurspraktijk. Voorbeelduitwerkingen bij alle opgaven in het boek zijn beschikbaar op www.praktischbestuursprocesrecht.noordhoff.nl