Praktisch bedrijfsrecht

Praktisch bedrijfsrecht


Auteur:J.W.J. Fiers

  • Nederlands
  • 256 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • mei 2012
  • Samenvatting

    In deze nieuwe editie ligt nog meer dan voorheen de nadruk op de koppeling van theorie en praktijk. Dat betekent meer krantenartikelen, meer voorbeelden en meer casussen. Bovendien geeft de auteur via Twitter (@Bedrijfsrecht) dagelijks actuele voorbeelden van recht in de praktijk; hij verwijst daarbij zo nodig naar de theorie in Praktisch Bedrijfsrecht. Verder zijn de wetten over koop op afstand en oneerlijke handelspraktijken toegevoegd en is waar nodig de theorie geactualiseerd.In Praktisch Bedrijfsrecht komen de voornaamste juridische aspecten waar een ondernemer mee te maken krijgt, aan bod. De casussen en voorbeelden komen uit de belevingswereld van de student. Daardoor is de theorie makkelijker te koppelen aan de praktijk. Na bestudering van dit boek ben je in staat de ondernemer te adviseren over de belangrijkste juridische zaken zoals rechtsvormen, vestiging, (koop)overeenkomsten, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, faillissement, personeel, mededinging en personen- en familierecht.