Praktijkonderzoek voor bachelors

Praktijkonderzoek voor bachelors


Auteur:Jef Mertens

  • Nederlands
  • 124 pagina’s
  • Coutinho
  • augustus 2006
  • Samenvatting

    Studeren aan het huidige, competentiegerichte hbo vraagt van studenten specifieke kennis, vaardigheden en ervaring. Vooral het projectmatig opzetten en uitvoeren van een praktijkonderzoek en het schrijven van de scriptie blijken veel studenten niet zomaar vanzelf te kunnen. Dit boek behandelt in tien stappen de competenties die zij hiervoor nodig hebben. Het is daarmee een leidraad voor hbo-studenten die hun studie tot een goed einde willen brengen. Jef Mertens behandelt niet alleen de regels voor praktijkonderzoek, maar ook het hele traject vanaf de onderzoeksopzet tot en met de scriptie waarmee de student als bachelor afstudeert. Het boek is geschikt voor voltijd- en deeltijdstudenten binnen drie opleidingsclusters: Organisatie, bedrijf en bestuur, Mens en maatschappij, en Techniek en natuur.