Praktijkgericht Onderzoek In Zorg En Welzijn

Praktijkgericht Onderzoek In Zorg En Welzijn


Auteur:F. Migchelbrink

  • Nederlands
  • 222 pagina’s
  • SWP
  • 5 editie
  • augustus 2000
  • Samenvatting

    Een praktijk georienteerd boek over bruikbare en praktijkgerichte onderzoeksmethoden en -technieken in welzijnszorg en gezondheidszorg was lang niet voorhanden. De noodzaak ervan lijdt echter geen twijfel. Dit boek is de vijfde en geheel herziene versie van het boek Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn.Beroepsbeoefenaren in welzijn en gezondheidszorg komen niet alleen steeds meer in aanraking met onderzoek, zij verrichten steeds vaker zelf onderzoek in hun beroepspraktijk. In het hoger beroepsonderwijs is praktijkgericht onderzoek dan ook meestal onderdeel van de reguliere onderwijsprogramma’s. Op gestructureerde wijze worden in dit boek bruikbare en praktijkgerichte onderzoeksmethoden en -technieken beschreven.Dit boek is uitermate geschikt voor studenten in zorg en welzijn, hun begeleiders en beroepsbeoefenaars. Door de heldere opbouw kan het boek ook gehanteerd worden als naslagwerk voor mensen die praktijkgericht onderzoek doen, of ermee in aanraking komen.Deel 1: Concepten en orientaties In dit deel komen conceptuele begrippen en opvattingen met betrekking tot praktijkgericht onderzoek aan de orde. Een plaatsbepaling van praktijkgericht onderzoekDeel 2: Basisactiviteiten Dit deel gaat over de activiteiten die verricht moeten worden in een onderzoeksproject.Deel 3: Typen praktijkgericht onderzoekIn dit deel komen gedachtegangen, ideeen en richtlijnen voor het opzetten en uitvoeren van verschillende vormen van praktijkgericht onderzoek aan de orde. Deel 4: Data-verzamelingstechnieken en -analyse Dit deel bevat een instructieve en praktische beschrijving van de verschillende data-verzamelingstechnieken die in PO worden gebruikt.Deel 5: Toepassingen In dit laatste deel komen zaken als kwaliteitszorg, vraaggericht werken, innovatie, cliententevredenheid en monitoring aan de orde.