Praktijkboek Voor Hardlopers

Praktijkboek Voor Hardlopers


Auteur:H. Honselaar

  • Nederlands
  • 336 pagina’s
  • Sportnu.Eu
  • oktober 2007
  • Samenvatting

    Zeer toegankelijke handleiding voor verantwoord hardlopenNee, geen glossy uitgave met opgeleukte plaatjes. Wel een omvangrijk boekwerk met informatie tot-in-de-kern over alle facetten en belevenissen van het hardlopen. Praktijkman Harry Honselaar presenteert op nuchtere en vaak amusante wijze zijn visie op de momenteel zeer populaire hardloopsport. Als succesvol wedstrijdloper, maar ook als ervaren hardlooptrainer met een lange staat van dienst en als permanent ‘hardloopwereldburger’, kan hij er met recht volop over mee praten.. In het boek wordt in vlotte teksten uitgelegd hoe je blijvend plezier aan de hardloopsport kunt beleven.Dit is een boek voor iedereen die de hardloopsport beoefent, op wat voor niveau dan ook. Door het geven van talloze adviezen uit de dagelijkse praktijk van het hardlopen, wordt de hardloopsport voor iedereen toegankelijk gemaakt.. Bij voldoende praktische toepassing van de in dit boek gegeven adviezen, wordt je gedrag dusdanig beinvloed dat je in staat bent altijd optimaal plezier aan je favoriete hobby te beleven, je hele hardlopende leven lang. De 12 H-A-R-D-L-O-O-P-T-I-P-S bijvoorbeeld zijn 12 belangrijke aandachtspunten die bij voldoende toepassing daarvan die noodzakelijke gedragsaanpassingen tot stand zullen laten komen.VerantwoordDe schrijver signaleert niet alleen de prettige kant, maar toont ook de hindernissen en valkuilen: “Je moet er bijvoorbeeld ‘gewoon’ voor zorgen dat je altijd blessurevrij aan de volgende training kunt beginnen. Verder houdt het stellen van haalbare doelen het plezier er in evenals het uittrekken van voldoende tijd om in de hardloopsport iets te willen bereiken: succes hebben in de hardloopsport kost altijd tijd, falen niet! Verantwoord hardlopen dus.”Voor alle mensenHardlopen is tegenwoordig een massale bezigheid die bij vele categorieen van mensen in de belangstelling staat. Probleem is, dat de benodigde begeleiding nogal eens ontbreekt. Hierin voorziet het boek van Honselaar uitstekend: “Doel van het boek is om op een zeer begrijpelijke wijze een groot aantal aanbevelingen, adviezen bijeen te brengen die gelden voor alle mensen die de hardloopsport als bewegingsactiviteit hebben gekozen. Alle informatie komt voort uit mijn dagelijkse praktijk door de afgelopen jaren heen. Op die manier wordt iedereen in staat gesteld zelf zijn of haar eigen ‘personal trainer’ te worden,” zo vertelt hij met overtuiging.”Inhoud met meerwaardeUiteindelijk is het ‘Praktijkboek voor Hardlopers’ gegroeid naar ruim 330 pagina’s met interessante feiten en vele praktijkverhalen. Van kleding, schoeisel tot aan sportverzorging (zelfzorg) en het nodige cijferwerk voor trainingen en wedstrijdlopen. Het (zelf) samenstellen van persoonlijke schema’s voor trainingen en prestaties krijgt- voor wie daar behoefte aan heeft – uitgebreide aandacht. Daarmee heeft het boek extra meerwaarde gekregen. Dat geldt ook voor het aanvullende ‘Trainingsdagboek voor Hardlopers’, een aparte uitgave met de bedoeling om de trainingsopbouw van moment tot moment te volgen en zonodig bij te sturen. Want wat de reden waarom jij hardloopt dan ook mag zijn, je moet altijd zorgen dat je het leuk genoeg blijft vinden om ermee door te gaan: de belangrijkste training is de eerstvolgende training en een hardloper die niet meer kan hardlopen, is geen hardloper!