Praktijkboek ROM in de ggz II

Praktijkboek ROM in de ggz II

  • Nederlands
  • 195 pagina’s
  • Tijdstroom
  • juni 2013
  • Samenvatting

    Het eerste Praktijkboek ROM in de ggz, een leidraad voor gebruik en implementatie van meetinstrumenten (Buwalda, Nugter, Swinkels en Mulder, 2011), gaat over de achtergronden van ROM en het gebruik en de implementatie in de dagelijkse praktijk. Centraal in dat boek staat de toepassing van ROM in de behandeling van patienten, waarbij vooral ROM bij volwassen patienten in de ggz wordt uitgewerkt. Sinds het verschijnen van het eerste boek is de belangstelling voor ROM in Nederland enorm gegroeid. Belangrijke reden voor deze toegenomen belangstelling wordt gevormd door de eisen die externe partijen, met name zorgverzekeraars, hebben gesteld aan de implementatie van ROM. Hoewel deze eisen, die bij onvoldoende resultaat resulteren in financiele kortingen, mogelijk hebben geleid tot een versnelde implementatie van ROM in instellingen, heeft deze ontwikkeling tegelijkertijd het gebruik van ROM in het kader van de behandeling naar de achtergrond verdrongen. Met dit boek, Praktijkboek ROM in de ggz II, implementatie en gebruik bij verschil¬lende doelgroepen, vragen we daarom hernieuwd aandacht voor de toepassing van ROM voor de behandeling van patienten. In het eerste hoofdstuk wordt in samenwer¬king met de overkoepelende patientenorganisatie (LPGGz) aandacht besteed aan de beleving van patienten over ROM. Aansluitend gaat het om uiteenlopende patienten¬groepen: ouderen, kinderen, patienten in de verslavingszorg, de ziekenhuispsychiatrie en de forensische psychiatrie en om speciale doelgroepen zoals patienten met autisme, een auditieve of een verstandelijke beperking. Ook komen enkele nieuwe ontwikkelingen aan de orde: de Vlaamse methode met procesmetingen; nieuwe inzichten in het meten van veranderingen bij ROM. Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk over verandermanagement. Dit boek is bestemd voor alle professionals in de ggz die patienten behandelen en begeleiden, zoals psychiaters, psychologen en verpleegkundigen. Tegelijkertijd kunnen ook managers en projectleiders ROM hun voordeel doen met dit tweede praktijkboek over ROM in de ggz.