Praktijkboek Leerlingenzorg

Praktijkboek Leerlingenzorg


Auteur:B. Bongaards

  • Nederlands
  • 393 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • april 2008
  • Samenvatting

    Het aantal leerlingen met specifieke didactische en pedagogische behoeften in het basisonderwijs neemt sterk toe. Dit heeft serieuze consequenties voor de dagelijkse lespraktijk, de organisatie van de leerlingenzorg binnen de school en het geven van toegesneden hulp. Met de PaboWijzer-card bij het boek kun je heel gericht voor een tentamen leren dankzij de handige toetsen met feedback op www.pabowijzer.nl.Praktijkboek leerlingenzorg belicht aspecten uitvoerig en geeft mogelijkheden en grenzen aan van het omgaan met zorgleerlingen in de school. De beschreven oplossingen en werkwijzen hebben zich in de praktijk bewezen.Deze editie is op een groot aantal punten herzien:- De thema’s Adaptief onderwijs, Omgaan met verschillen en Weer samen naar school zijn geactualiseerd- De kernhoofdstukken over het scheppen van voorwaarden en ruimte om hulp te kunnen geven zijn grondig bewerkt. Dit geldt ook over het zelf geven van hulp en het organiseren van hulp door derden- De positie van de leerkracht in het begeleiden van zorgleerlingen is verder uitgewerkt en geconcretiseerd- De benodigde competenties voor de leerkracht en de IB’er komen uitgebreider aan bodOp www.pabowijzer.nl krijg je met de PaboWijzer-card bij het boek gratis toegang tot:- Toetsvragen met feedback en studieadvies- Samenvattingen per hoofdstuk- Gebruiksklare formulieren- Vragen en uitwerkingen (op het docentengedeelte)- Het e-book (digitale hoofdstukken)