Praktijkboek groepspsychotherapie / druk 1

  • Nederlands
  • 376 pagina’s
  • Tijdstroom, Uitgeverij De
  • september 1993
  • Samenvatting

    Op hetzelfde moment dat zich binnen de psychotherapie een toenemende verzakelijking en hernieuwde medicalisering aftekent, wint – als een soort tegenwicht – de persoongerichte benadering aan belang. Met dit boek leveren de auteurs een concrete bijdrage aan: – de toepassing van de clientgerichte psychotherapie bij ernstige psychopathologie; – de verdere uitbouw van een meer taakgerichte, procesbevorderende rol van de clientgerichte psychotherapeut. Het zwaartepunt van deze actuele state of the art ligt in de praktijk. Het Praktijkboek gesprekstherapie is het (op de toepassing gerichte) vervolg op het Leerboek gesprekstherapie, waarin de principes van de clientgerichte psychotherapie zijn beschreven. Een groot aantal vooraanstaande auteurs uit Nederland en Vlaanderen heeft aan dit praktijkboek meegewerkt. De uitgave is bestemd voor psychotherapeuten, klinisch psychologen, maatschappelijk werkenden, studenten en cursisten aan postdoctorale opleidingen op een van de genoemde vakgebieden.