Praktijkboek gedragstherapie / Deel 2 Handboek voor cognitief gedragstherapeutisch werkers

Praktijkboek gedragstherapie / Deel 2 Handboek voor cognitief gedragstherapeutisch werkers


Auteur:Bas van Heycop ten Ham

  • Nederlands
  • 543 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • november 2013
  • Samenvatting

    Het tweede deel van Praktijkboek gedragstherapie behandelt specifieke ziektebeelden, zoals angststoornissen, stemmingsstoornissen, eetstoornissen, psychotische stoornissen, verslavingsproblematiek, ouderenzorg en kinder- en jeugdzorg. Ook komt de behandeling van transdiagnostische factoren zoals zelfbeeld, piekeren en emotieregulatie aan bod. Beide delen tezamen zijn bedoeld als algemeen naslagwerk voor hbo-beroepsgroepen die cognitief-gedragstherapeutische technieken (willen) toepassen in hun werk. Meer specifiek kunnen ze gebruikt worden in de opleiding tot cognitief gedragstherapeutisch werker.