Praktijkaspecten vastgoed

Praktijkaspecten vastgoed


Redactie:F.J.M. de Kousemaeker

  • Nederlands
  • 611 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juni 2007
  • Samenvatting

    Praktijkaspecten vastgoed beleefde, aanvankelijk onder de naam Onroerend Goed, al zes eerdere drukken. Nadat de zes eerdere drukken zijn verschenen onder de hoofdredactie van Frits de Kousemaeker, komt deze zevende druk uit onder de hoofdredactie van Frits de Kousemaeker en Michel A.J.C.M. van Agt tezamen.Bij deze nieuwste druk ligt het accent op praktijkgerichtheid. Het boek heeft 16 hoofdstukken en is geschreven door 26 auteurs. Voor het schrijven van de diverse hoofdstukken zijn vooral praktijkmensen benaderd, met de gedachte dat het boek voor en door de praktijk wordt geschreven. Gezamenlijk belichten de schrijvers vrijwel alle aspecten van het onroerend goed, vanuit de theorie en met name de praktijk.Aan nieuwe ontwikkelingen is veel aandacht besteed. Er is een apart hoofdstuk Appartementsrechten gekomen, daar splitsing in appartementsrechten heel actueel is. Ook is een geheel nieuw hoofdstuk gewijd aan Monumenten, Landgoederen en Natuurschoon, daar dit onderwerp steeds meer in de belangstelling staat.Dit boek is als naslagwerk een must voor iedereen die professioneel met vastgoed te maken heeft, zoals makelaars, beleggers, beheerders, advocaten, notarissen, belastingadviseurs, gemeentelijke grondbedrijven, projectontwikkelaars, banken, assuradeurs en medewerkers van hypotheekbanken. Ook aankomende professionals op het vastgoedterrein zullen dit boek als een prima informatiebron ervaren.Daarnaast is het een prima studieboek daar het de vele onderwerpen vanuit de theorie en de praktijk benadert. De diverse onderwerpen zijn grondig beschreven en worden, waar nodig, met voorbeelden toegelicht.