Power quality

Auteur:Sjef Cobben

  • Nederlands
  • 280 pagina’s
  • Sdu Uitgevers
  • april 2009
  • Samenvatting

    Iedereen die betrokken is bij het ontwerpen en de bedrijfsvoering van elektriciteitsnetten en aangesloten installaties heeft te maken met aspecten van de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening. De goede werking van toestellen en installaties zijn afhankelijk van de kwaliteit van de spanning die op zijn beurt weer grotendeels afhangt van de kwaliteit van de gevraagde stroom. In een tijd waar op lokaal niveau steeds meer bijzondere apparatuur wordt aangesloten (decentrale opwekkers, meer toestellen met gevoelige elektronica) wordt het belang van een goede kwaliteit van spanning en stroom steeds groter. Dit boek is dan ook bedoeld om netbeheerders, installateurs, adviseurs, technische diensten, beheerders van elektrotechnische installaties en fabrikanten van toestellen een overzicht te geven van alle aspecten van kwaliteit van spanning en stroom. In dit boek worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:- Uitleg begrippen – Normen en regelgeving- Netstructuren en netimpedanties- Transfercoefficienten binnen en over netvlakken- Spanningsniveau incl. invloed van decentrale opwekkers- Spanningsvorm, oorzaak en oplossingen voor harmonische- Spanningsvariaties, oorzaak en oplossingen voor flikker- Spanningdips, oorzaak en oplossingen voor dips- Asymmetrie, oorzaak en oplossingen voor asymmetrie- Overige spanningskenmerken- Monitoren van spannings- en stroomkenmerken