Power and love

Power and love


Auteur:Adam Kahane

  • Nederlands
  • 191 pagina’s
  • Academic Service
  • januari 2010
  • Samenvatting

    Er zijn doorgaans twee manieren waarop mensen lastige problemen oplossen, en die zijn allebei fundamenteel fout: ze proberen koste wat kost hun wil door te drukken – met oorlog als uiterste consequentie – of ze negeren het probleem onder het mom van ‘vrede’. Maar er is een veel betere manier: combineer deze op het oog tegenstrijdige benaderingen.Dat is wat Power & love doet. Dit boek beargumenteert dat beide aanpakken een wezenlijke drijfveer weerspiegelen: macht, het verlangen om persoonlijke doelen te bereiken, en liefde, de behoefte aan verbondenheid. Het zijn beide intrinsieke waarden van de menselijke natuur, dus als u blijvend iets wilt bereiken, hebt u ze allebei nodig. Sterker: ze hebben elkaar nodig.Power & love graaft diep in de tweevoudige natuur van macht en liefde. Het onderzoekt de complexiteit ervan en het netelige samenspel ertussen. Adam Kahane laat op persoonlijke wijze zien hoe hij heeft geleerd te balanceren tussen macht en liefde, wisselend tussen de een en de ander alsof hij moest leren lopen – eerst met vallen en opstaan, dan vooruitstrompelend en uiteindelijk doelbewust op weg naar ware, blijvende verzoening en vooruitgang.Power & love is een nieuwe, in de praktijk bewezen benadering om vooruitgang te boeken op de lastigste kwesties.Adam Kahane werkt over de hele wereld aan economische ontwikkeling, voedselveiligheid, zorg, klimaatverandering, rechtshervorming en vredestichting, en dat in diverse teams van leiders – directeuren en politici, generaals en guerrillastrijders, activisten en overheidspersoneel, clerus en artiesten.