Pour parler affaires 1 livre de l’etudiant 1

Pour parler affaires 1 livre de l'etudiant 1


Auteur:Mitchell

  • Nederlands
  • 208 pagina’s
  • Intertaal
  • Samenvatting

    “Het livre de l’etudiant van Pour parler affaires bevat tien modules die rond een thema zijn opgebouwd. Iedere module is weer opgedeeld in vier of vijf overzichtelijke Etapes. Elke module begint met een kort overzicht van de leerdoelen. De cursist activeert zijn voorkennis aan de hand van een spreekvaardigheidsoefening. Vervolgens wordt de kennis vergroot en regelmatig herhaald door middel van luister-, lees- en schrijfoefeningen en rollenspellen. Dagelijkse situaties op het werk en authentieke teksten vormen de basis voor het gebruik van de Franse taal. Bij elke Etape krijgt de cursist praktisch vocabulaire aangereikt in Mots cles.Belangrijke grammaticaonderwerpen worden uitgelegd in Point de langue. Het onderdeel Conseils Pro bevat handige adviezen voor het opbouwen en onderhouden van goede zakelijke contacten met Fransen. Zo verwerft de cursist belangrijk inzicht in cultuurverschillen tussen Frankrijk en Nederland of Belgie en leert hij daarmee om te gaan.Het onderdeel Profil aan het eind van iedere module bevat langere teksten met informatie over sociaal-economische en culturele aspecten en het bedrijfsleven van Frankrijk. Ook het gebruik van internet voor zakelijke doeleinden, zoals e-commerce, komt uitgebreid aan bod.Achter in het boek staan:- extra rollenspellen bij elke module- de transcripties van de luisterteksten- een grammaticaoverzicht- een woordenlijst Frans – Nederlands per les- een alfabetische woordenlijst”