Postmoderne Fabels

Postmoderne Fabels


Auteur:J. Lyotard

  • Nederlands
  • Kok
  • augustus 2000
  • Samenvatting

    Berlijn ’89 en Koeweit ’91 doen vermoeden dat de wereld voor lange tijd door een systeem zal worden beheerst: het liberaal-democratische systeem. Wat betekent deze alleenheerschappij? Is er iets dat aan het systeem ontsnapt? Dat zijn de openingsvragen van deze Postmoderne fabels, waarin fantasie en realiteitszin samengaan. Het moderne verdwijnt ten gunste van het systeem, zoals de begrensde stad wijkt voor de megalopool. Grenzen vervagen: tussen binnen en buiten, positief en negatief, goed en kwaad. Het systeem is nihilistisch, het kent geen waarden, of het verbergt deze achter vele oog- en oorstrelende vormen. Tegen deze hedendaagse ‘kunstzinnigheid’ in stelt Lyotard de vraag naar de ware inzet van de kunst, of bijvooreeld van het museum. Met de Amerikaanse filosoof Rorty voert Lyotard een discussie over de vraag of alle taal wel neerkomt op discussie… Het einde van grote verhalen roept om een ander denken, dat in de welsprekendheid van de rede nog een tweede, affectieve stem weet te beluisteren. De thema’s van deze essays beslaan een breed spectrum: van de fysica via het jodendom naar de ziel en de muziek. Deze uitgave is voorzien van een inleiding door Frans van Peperstraten.