Positief ouderschap

Positief ouderschap


Auteur:C. Muijsert-Van Blitterswijk

  • Nederlands
  • 260 pagina’s
  • Ankh-Hermes B.V.
  • november 2006
  • Samenvatting

    In Nederland zijn we gewend om het accent vooral te leggen op wat er mis is met kinderen en op wat er ontbreekt. Positief Ouderschap stelt ouders, onderwijzers en hulpverleners bij uitstek in staat om hier veran-dering in te brengen. De kinderen en jongeren van deze tijd zijn intu ief en zelfbewust en hebben een sterke behoefte aan zelfverwezenlij-king. Wat ze met name nodig hebben is dat ze worden ondersteund bij het benoemen en ontwikkelen van hun individuele kwaliteiten. Dit boek staat vol praktische adviezen, geeft aan welke kwaliteiten kinderen kun-nen hebben en hoe je ze kunt herkennen. Het maakt ook duidelijk welke invloed intu ef bewustzijn op hun gedrag en ontwikkeling kan hebben, biedt een ander perspectief op gedragingen die steeds meer kinderen en jongeren laten zien en benadrukt het belang van lichaamsbewustzijn.Carla Muijsert-van BlitterswijkPositief ouderschapVoor kinderen van deze tijdEEN GIDS OVERDE KINDEREN VANDEZE TIJD EN OVERDE BEGELEIDING DIEZE NODIG HEBBENCARLA MUIJSERT-VAN BLITTERSWIJK heeft vanuit haar ervaring als moeder, hulpverlener en woordvoerder van de Stichting Nieuwetijdskinderen een andere visie gekregen op het gedrag en de ontwikke-ling van kinderen en op de begeleiding die ze nodig hebben. Van haar verscheen eerder Nieuwetijdskinderen en leder kind in z’n eigen kracht.