Portaal

Portaal


Auteur:Harry Paus

  • Nederlands
  • 507 pagina’s
  • Coutinho
  • juli 2006
  • Samenvatting

    In de loop van hun basisschooltijd worden kinderen steeds zelfstandiger taalgebruikers. Ze spreken en luisteren, schrijven en lezen en ze denken en praten over hun eigen taalgebruik en dat van anderen. Hoe leren kinderen dat en hoe geeft een leraar basisonderwijs daar richting aan?In Portaal komen alle aspecten van het taalonderwijs op de hele basisschool aan de orde. Vanuit de opvattingen over interactief taalonderwijs bespreken de auteurs eerst de mondelinge en de schriftelijke taalvaardigheid. Daarna gaan zij in op meertaligheid en taalbeleid en op het maken en gebruiken van leermiddelen. Ten slotte wordt uitgebreid aandacht besteed aan jeugdliteratuur. In ieder onderdeel wordt de theorie afgewisseld met opdrachten en met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk in de klas. Bij het boek hoort een website met nieuws en aanvullende opdrachten.Naar aanleiding van de ervaringen met de eerste druk is de inhoud van Portaal in deze tweede editie gewijzigd. Het deel over jeugdliteratuur is nieuw en het deel over actualiteit in het taalonderwijs is naar de bijbehorende website verhuisd, zodat het ook actueel kan blijven. Uiteraard is ook het competentiegericht in deze versie verwerkt. Daarmee is het weer volledig uitgerust voor gebruik door studenten van de pabo, maar het boek kan ook voor nascholing worden gebruikt.