Poolstorm

Poolstorm


Auteur:Clive Cussler

  • Nederlands
  • 383 pagina’s
  • House Of Books B.V., The
  • december 2007
  • Samenvatting

    Een poolverschuiving is een verschijnsel dat in het verleden al vaker is voorgekomen. Vogels en dieren worden erdoor gedesorienteerd en het ontregelt elektronische apparatuur. In het ergste geval veroorzaakt het enorme uitbarstingen, aardbevingen en klimaatveranderingen. In het allerergste geval betekent het de vernietiging van alle levende materie, en als dat gebeurt is het einde van onze planeet nabij.Jaren geleden ontdekte een excentriek Hongaars genie hoe zo’n verschuiving teweeg kan worden gebracht. Nu is de leider van een antiglobalistische groepering van plan de geindustrialiseerde landen een kleine schok te geven, waarna de verschuiving weer zal worden hersteld. Maar het grote probleem is: het kan niet meer worden hersteld…Kurt Austin, Joe Zavala en het speciale NUMA-team zijn al eens vaker geconfronteerd met ijzingwekkende toestanden, maar dit hebben ze nog nooit meegemaakt. En nu zou het zelfs wel eens te laat kunnen zijn…