Politiek EBOOK

Politiek


Auteur:Kris Deschouwer

  • Nederlands
  • Boom Uitgevers Den Haag
  • juli 2011
  • ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe
  • Samenvatting

    Politiek bepaalt voor een belangrijk deel ons dagelijks leven: van eenvoudige verkeersregels, tot de vraag wie er toegang krijgt tot onderwijs of gezondheidszorg. Dit handboek reikt de instrumenten aan voor de wetenschappelijke studie van het politieke bestel. Het boek beoogt een brede kennismaking met de politiek; van de politieke filosofie, de empirische studie van politiek gedrag tot een korte inleiding tot de bestuurskunde. Tegelijk is het ook een inleiding tot de politieke wetenschappen: wat is nu eigenlijk het specifieke van politicologie als wetenschapsdiscipline? Dit boek kiest voor een vergelijkende benadering: sleutelbegrippen als parlement, regering, liberalisme of beleidscyclus worden uitgelegd aan de hand van voorbeelden uit Nederland, Belgie, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannie en andere Europese landen. Dit boek kiest ook voor de toekomst, door te eindigen met een hoofdstuk over de Europese Unie. Of we dat nu willen of niet, voor aankomende generaties wordt de Unie het belangrijkste politieke systeem. Deze derde druk is grondig herzien en geactualiseerd. “Er bestaan weinig inleidingen in de politicologie in de Nederlandse taal die zo omvattend en systematisch de discipline presenteren als Deschouwer en Hooghe hebben gedaan in dit boek. Vooral indrukwekkend is de heldere stijl van uitleggen, voorzien van veel treffende voorbeelden en illustraties. Dit maakt deze inleiding in de politieke wetenschappen geschikt voor het onderwijs op zowel tertiair als universitair niveau.” Hans Keman, Hoogleraar vergelijkende politicologie Vrije Universiteit Amsterdam “Ik heb dit boek met plezier en bewondering gelezen met bewondering vanwege de diepgang en de belezenheid van de auteurs, met plezier vanwege de lichtvoetigheid en de leesbaarheid van dit nu al klassieke handboek. Politiek is een ideale introductie in de politiek en de politicologie, lichtvoetig en diepgravend, geschreven door twee van de meest getalenteerde politicologen uit de Lage Landen.” Mark Bovens, Hoogleraar bestuurskunde, Universiteit Utrecht