Politie

Auteur:nvt

  • Nederlands
  • 1279 pagina’s
  • Kluwer
  • augustus 2007
  • Samenvatting

    De tweede druk van het standaardwerk Politie is volledig vernieuwd en uitgebreid. De relevante inhoudelijke ontwikkelingen en organisatievraagstukken rond de politie zijn in dit boek opgenomen. Het boek biedt een omvattend beeld van de organisatie en het feitelijk functioneren van de politie. De rijkdom van de kennis over de politie komt tot uiting in de omvang van dit verzamelwerk. De formeel-juridische kanten van het politiewerk zijn nauwkeurig weergegeven. De dagelijkse praktijk van het politiewerk komt intensief aan de orde. Elk onderwerp wordt indringend geanalyseerd en de relevante theorieen worden weergegeven. Het boek is geschikt voor het onderwijs op HBO en WO niveau, voor de politiepraktijk en voor het wetenschappelijk onderzoek naar de politie. Er is ook een digitale versie in voorbereiding.