Plenty

Plenty


Auteur:Adjiedj Bakas

  • Nederlands
  • 446 pagina’s
  • Scriptum
  • november 2013
  • Samenvatting

    Overvloed, Megatrends energie, water en grondstoffen Hoe gaan we om met onze natuurlijke hulpbronnen in de komende twintig jaar? Hoe zorgen we ervoor dat er genoeg water en energie is voor de groeiende wereldbevolking? Welke vormen van energie hebben de toekomst? Bakas verkent in dit boek alle mogelijkheden en trekt scherpe lijnen: de tijd van olie is voorbij, zonne-energie heeft de toekomst en de grote nadelen van windenergie komen aan het licht. Hij is, zoals altijd, optimistisch: als we de juiste keuzes maken dan kan aan de sterk groeiende vraag naar energie en grondstoffen worden voldaan. Nieuwe innovaties, die Bakas in dit boek beschrijft, zullen een grote rol spelen bij de transformatie naar een nieuwe economie.HIGHLIGHTS UIT HET BOEK:*Veel verschillende duurzame energiebronnen komen tot wasdom, van zonne-energie tot onderwater-energie, van geothermische energie tot getijdenenergie. Toch blijven fossiele brandstoffen deel uitmaken van de energiemix van morgen. *Niet windmolens, maar raderen onder water in zee en in rivieren genereren straks een deel van onze energie. De stroming van water en de overgangen tussen zilt en zoet water genereren energie.*Dit wordt de eeuw van gas; van steenkolen kunnen we straks ondergronds gas maken. Er komen nieuwe kolencentrales die groener zijn dan we ons nu kunnen voorstellen. *In opkomende economieen, van Abu Dhabi tot Brazilie, worden meer kerncentrales gebouwd dan er nu wereldwijd al zijn. Ook kernenergie blijft deel van de energiemix van morgen uitmaken. *De Indische oceaan wordt het centrum van de wereld, onder andere door de fossiele energietransporten die daar hun zwaartepunt krijgen in een nieuwe economische wereldorde met het zwaartepunt in Azie. *En de grondstoffen? Die zijn toch eindig? Toch niet helemaal. We gaan meer recyclen. En we halen meer grondstoffen straks uit planten in de biobased economy.