Planning Van Bedrijventerreinen

Planning Van Bedrijventerreinen


Auteur:E. Louw

  • Nederlands
  • 224 pagina’s
  • SDU
  • april 2004
  • Samenvatting

    Planning van bedrijventerreinen geeft u inzicht in de achtergronden van de belangrijkste problemen op bedrijventerreinen. Het laat u zien hoe belangrijke problemen direct samenhangen met de manier waarop we al jaren gewend zijn bedrijventerreinen te ontwikkelen. Actuele beleidsvraagstukken zoals het herstructureren van oude terreinen, het verhogen van de stedenbouwkundige kwaliteit, het aanleggen van duurzame terreinen en de invoering van parkmanagement komen uitvoerig aan de orde.Dit boek is geschreven als bijdrage in het debat over de planning van bedrijventerreinen. Door bedrijventerreinen te positioneren als specifiek segment op de markt voor bedrijfsruimten, wordt u uitgedaagd op een nieuwe manier naar bedrijventerreinen te kijken. De uitgave richt zich vooral op diegenen die in de praktijk werken zoals medewerkers bij gemeenten, provincies, rijksoverheid, adviesbureaus, kamers van koophandel, projectontwikkelaars, investeerders, natuur- en milieuorganisaties, werkgevers- en ondernemersverbanden en politici. Maar ook voor studenten die later in de praktijk gaan werken is het boek interessant. Daarbij gaat het onder meer om studenten vastgoed, ruimtelijke ordening en planologie, economische geografie, ruimtelijke economie, bouwkunde en stedenbouw.