Pinkeltje op zoek naar Klaas Vaak

Pinkeltje op zoek naar Klaas Vaak


Auteur:Dick Laan

  • Nederlands
  • 143 pagina’s
  • Van Holkema & Warendorf
  • april 2011
  • Samenvatting

    Pinkeltje is een mannetje, niet groter dan je pink. Hij is teherkennen aan zijn witte baard en blauwe puntmuts.De kinderen in het grote huis zijn ziek en pinkeltje schrijfteen brief aan Klaas vaak waarin hij hem vraagt de kinderenlekker te laten slapen. Die brief wil hij met een papierenvliegtuig naar het grote bos sturen. Maar… Pinkeltjes jasblijft aan het vliegtuig haken en zo vliegt Pinkeltje ook doorde lucht! Het vliegtuig belandt in een boom, maar gelukkigblijft Pinkeltje ongedeerd. Op de rug van Zilverkeel, deleeuwerik, zet hij zijn reis voort. Hij logeert een tijdje in eenmierenhoop en wordt daarna door Snelvoet, de haas, naarde duinen gebracht. En uiteindelijk brengt meneer KonijnPinkeltje naar het hol van Klaas Vaak. Daar ontmoet hijDromepret en Dromepuut, de helpers van de oude man, diezorgen voor prettige en nare dromen. Klaas Vaak geeft hemeen droombril en wat Pinkeltje allemaal te zien krijgt alshij die opzet…?Lees zelf maar!