Pijn En Cultuur

Auteur:Henk Driessen

  • Nederlands
  • 191 pagina’s
  • Wereldbibliotheek
  • augustus 2007
  • Samenvatting

    Een fascinerende cultuurgeschiedenis van pijn en pijnbeleving bij allerlei volken, culturen en groepen.Initiatierites van mannen, vrouwenbesnijdenis, de zelfkastijding van gelovigen, piercings en tattoos, het lijden van sporters: aan de hand van talloze voorbeelden schrijft Henk Driessen over de vele gedaanten van de pijn die mensen zichzelf en anderen aandoen. Maar hij verdiept zich ook in de pijn die hoort bij ziekten, gebreken en ouderdom. Hij laat zien hoe de pijnbeleving van persoon tot persoon en van cultuur tot cultuur verschilt en in hoeverre artsen iets aan pijnklachten kunnen doen.’Interessant, buitengewoon informatief, en goed geschreven.’ – Medisch Contact’Een kostelijk boek dat laat zien dat pijn een veel breeder palet bestrijkt dan we gewoonlijk denken.’ – Algemeen DagbladHenk Driessen is cultureel antropoloog en bijzonder hoogleraar mediterrane studies aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde eerder over onder-werpen als macht, religie, humor en identiteit.