Pesten Op School

Auteur:Bob van der Meer

  • Nederlands
  • Koninklijke Van Gorcum
  • november 1997
  • Samenvatting

    Pesten op schoolPesten komt veel voor op scholen. Ieder schooljaar hebben honderdduizenden leerlingen er mee te maken, en voor leerkrachten en schoolleiders is het niet eenvoudig het probleem effectief aan te pakken. De auteur beschrijft in dit boek een systematische aanpak van het pestprobleem. Daarna geeft hij een overzicht van bestaande lessuggesties voor leerkrachten, uitgesplitst naar: onderbouw, middenbouw en bovenbouw basisonderwijs, en brugklas, klassen 2 en 3 en bovenbouw van het voortgezet onderwijs.