Perspectives 1

Perspectives 1


Auteur:Delacroix e.a.

  • Nederlands
  • 196 pagina’s
  • Intertaal
  • Samenvatting

    Het tekstboek bevat twaalf unites. Elke unite beslaat acht pagina’s. De eerste pagina introduceert het thema van de les.Dan volgen vijf pagina’s met afwisselende teksten, dialogen en oefeningen waarmee de cursist zijn kennis van de taal geleidelijk aan opbouwt. In de kantlijn staan steeds herkenbare kaders met korte uitleg over grammatica, kennis van land en volk of leertips. Hier staan ook de verwijzingen naar de oefeningen in het werkboek. De Reperes beslaan de laatste twee pagina’s van elke unite en geven een korte samenvatting van de behandelde taalfuncties, grammatica en uitspraak. Hier worden eveneens herhalingsoefeningen aangeboden. De Options, na unite 4, 8 en 12, bieden de cursist de mogelijkheid om het geleerde op een speelse manier te herhalen.Na Option 3 volgt een afsluitende evaluatietest. Achter in het tekstboek staan een grammaticaoverzicht, een woordenlijst per les, een alfabetische woordenlijst, de transcripties van de luisteroefeningen die alleen op de audio-cd staan, een overzicht met nuttige uitdrukkingen voor in de les, de oplossingen bij de oefeningen in de Reperes, de Options en de evaluatietest, en rollenspellen.De audio-cd met alle luisterteksten is ingelegd in het tekstboek.