Persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit / Reflecteren: de basis

Persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit / Reflecteren: de basis


Auteur:Mirjam Groen

  • Nederlands
  • 183 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • maart 2011
  • Samenvatting

    Reflecteren is binnen de sociaal agogische sector en de gezondheidszorg al tientallen jaren een begrip. Reflecteren is een veel gehanteerde vorm van leren en een vaardigheid die men zich eigen moet maken. Het is een te verwerven hbo-competentie en dit boek sluit daarbij aan. Het zelfstandig handelen binnen de eigen professie vereist een voortdurend kritisch beschouwen ervan.Reflecteren op het eigen handelen moet je leren. Het is een vaardigheid die je met behulp van voorbeelden, voorbeeldgedrag en oefenen met de docenten en medestudenten ontwikkelt. Parallel daaraan kun je heel goed jezelf hierin trainen. Van beginnend studenten worden reflectievaardigheden gevraagd, maar vaak krijgt het trainen hiervan weinig aandacht. Reflecteren is met name voor deze groep een vrij abstracte aangelegenheid. Er zit een gat tussen twee uitersten: niet en wel kunnen reflecteren. Dit boek zit hier tussenin en poogt een antwoord te geven op de vraag hoe je jezelf ontwikkelt van een persoon die niet bekend is met reflectie, tot een persoon die begint met en vaardiger wordt in reflecteren: op weg naar bewust en bekwaam handelen. Voorbeeldgedrag en samen trainen van deelvaardigheden zijn essentieel. Het boek biedt daarbij een goede ondersteuning. Je leert in eerste instantie te reflecteren op alledaagse situaties om vaardig te worden. Dit vormt een fundament om te kunnen reflecteren op toekomstige beroepssituaties.