Persoonlijk meesterschap in management

Persoonlijk meesterschap in management


Auteur:R.E. Quinn

  • Nederlands
  • 224 pagina’s
  • Academic Service
  • april 2011
  • Samenvatting

    Wat is een effectieve manager? Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Soms moet een manager zich strak aan de regels houden, dan weer moet hij deze regels even flexibel interpreteren als de dynamische omgeving van hem verlangt. Soms moet hij innovator zijn, dan weer coach of controleur. In Persoonlijk meesterschap in management legt Robert E. Quinn uit hoe leiders deze paradoxen kunnen begrijpen en de overdreven rationele, lineaire manier van denken achter zich moeten laten om open te staan voor nieuwe vormen van leiderschap. Hij ontvouwt daarvoor het concurrerende-waardenmodel, dat ook ten grondslag ligt aan zijn zeer populaire Handboek Managementsvaardigheden. Quinns adviezen helpen managers om: de paradoxen en concurrerende waarden binnen organisaties te begrijpen, een flexibele logica te ontwerpen om het hoofd te bieden aan ongebruikelijke problemen en eisen, betrouwbare managementbeslissingen te nemen waarbij conflicterende prioriteiten succesvol worden geintegreerd, vast te stellen wat zij intuitief onder management verstaan, zelfverbetering te realiseren door spontane verandering of via een stappenplan. Gelardeerd met rijke verhalen en inzichten uit bedrijfsleven, overheid en sport, levert dit boek praktische aanwijzingen, schema’s en zelfbeoordelingen waarmee managers obstakels voor betere teamprestaties uit de weg kunnen ruimen en succesvolle zakelijke vaardigheden kunnen ontwikkelen.