Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht

Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht


Auteur:M.J.A. van Mourik

  • Nederlands
  • Uitgeverij Kluwer BV
  • juli 2012
  • Samenvatting

    Dit boek behandelt het personen- en familierecht van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van het huwelijksvermogensrecht, maar met uitzondering van de maatregelen betreffende de kinderbescherming. Voorts behandelt dit boek het erfrecht volgens Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Aan de orde komen onder meer:? bloed- en aanverwantschap? naamrecht? woonplaats? burgerlijke stand? huwelijk? geregistreerd partnerschap? huwelijksvermogensrecht? echtscheiding en scheiding van tafel en bed? beeindiging geregistreerd partnerschap en feitelijke scheiding? levensonderhoud? afstamming? adoptie? minderjarigheid? gezag over minderjarige kinderen? omgang en informatie? curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap? afwezigheid, vermissing en vaststelling van overlijden? erfrecht