Personeelswerk

Personeelswerk


Auteur:Margriet Guiver-Freeman

  • Nederlands
  • 212 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • juli 2009
  • Samenvatting

    Personeelswerk – de basis is bedoeld voor de opleidingen die in eerste instantie leiden tot ondersteunende functies in het personeelswerk. Het boek is gebaseerd op de eindtermen voor het vak Personeelswerk op MBO-niveau. In de uitwerking heeft de auteur zich gericht op wat in haar ervaring van belang is in de praktijk van een afdeling Personeel en Organisatie, HRM of Human Talent Management. Uitgangspunt daarbij is dat de ondersteuner op personeelszaken (die vaak wil doorstuderen om uiteindelijk zelf ook personeelsfunctionaris te worden) moet kunnen begrijpen hoe zijn eigen werkzaamheden zich verhouden met de overige activiteiten op de afdeling. Alleen dan kan hij op geijkte momenten de juiste beslissingen nemen in zijn werk en het management de juiste ondersteuning bieden.Op verzoek van docenten/gebruikers is de lesstof ingedeeld naar Algemeen – Instroom – Doorstroom – Uitstroom, maar de hoofdstukken zijn ook door elkaar te gebruiken.