Personeelsmanagement nader becijferd

Personeelsmanagement nader becijferd


Auteur:Karin Potting

  • Nederlands
  • 277 pagina’s
  • Coutinho
  • december 2009
  • Samenvatting

    In een tijd van toenemende concurrentie moeten organisaties in staat zijn om de financiele gevolgen van belangrijke beleidsbeslissingen te kunnen inschatten. Het is daarom onvermijdelijk dat ook een personeelsfunctionaris zijn beslissingen met behulp van ‘harde cijfers’ onderbouwt.In Personeelsmanagement nader becijferd laat Karin Potting aan de hand van vele praktijkvoorbeelden zien hoe organisaties de financiele consequenties van hun personeelsbeleid kunnen berekenen. Zij besteedt zowel aandacht aan de kosten van dit beleid, als aan de opbrengsten. Dit boek is heel praktisch van opzet. Aan de hand van vele voorbeelden laat het zien hoe organisaties hun humanresourcesbeleid kunnen afstemmen op de strategische uitgangspunten van de organisatie. Met behulp van pictogrammen kan de lezer gemakkelijk door de stof navigeren. Elk hoofdstuk begint met een praktijksituatie en sluit af met een samenvatting en begrip- en kennisvragen. Op de website bij het boek staan casuistiek, studietaken en studieopdrachten. Aan de hand van een gefingeerd bedrijf leert de student onder meer om een strategisch personeelsmanagementplan op te stellen, waarin de financiele consequenties van dit voorgestelde plan duidelijk naar voren komen. Doordat de student zelf aan de slag gaat binnen de realistische setting van een bedrijf of instelling, krijgt hij een goed inzicht in de complexe materie van de financiele kant van het personeelswerk. Ook wordt hij uitgedaagd creatieve oplossingen te bedenken voor veelvoorkomende financiele probleemsituaties. Personeelsmanagement nader becijferd is bedoeld voor (toekomstig) professionals die zich bezig (gaan) houden met financiele consequenties van humanresourcesvraagstukken. Het boek sluit dan ook prima aan bij het onderwijs op P&A-, HRM- en MER-opleidingen.Karin Potting is als docent verbonden aan de Haagse Hogeschool en houdt zich bezig met onderzoek op het gebied van HRM-vraagstukken.