Perinatologie

Auteur:M.L. Moore

  • Nederlands
  • 303 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • augustus 2003
  • Samenvatting

    De perinatologie richt zich op het kind tijdens de ontwikkeling in utero, de geboorte en de eerste levensfase. Snelle ontwikkelingen in de obstetrische en neonatale zorg hebben geleid tot een sterk groeiende belangstelling voor dit vakgebied. Perinatologie is een toegankelijk en praktisch naslagwerk. Aan de orde komen onder meer: kunstmatige voortplantingstechnieken, de embryonale en foetale ontwikkeling, genetische aspecten, de invloed van de omgeving op de foetus, prenatale diagnostiek, HIV-infectie, de bedreigde pasgeborene en tot slot psychosociale en ethische aspecten.Perinatologie is primair geschreven voor verpleegkundigen die werkzaam zijn in de gynaecologie, verloskunde en neonatologie, maar is daarnaast ook voor andere geinteresseerden een lezenswaardig boek.Perinatologie is gebaseerd op het boek Newborn, family and nurse van M.L. Moore. Dit Amerikaanse boek is vertaald en zorgvuldig aan de Nederlandse gezondheidszorg aangepast. Met deze nieuwe en geactualiseerde uitgave beleeft Perinatologie zijn vierde druk.