Perfecte stilte

Perfecte stilte


Auteur:Thomas Verbogt

  • Nederlands
  • 208 pagina’s
  • Nieuw Amsterdam
  • midprice
  • mei 2012
  • Samenvatting

    Documentairemaker David Kromweg heeftgeen idee hoe moedig hij is, totdat hij ineens ineen gevaarlijke situatie belandt. Hij verbaastzich over zijn gedrag, hij is een andermens danhij dacht te zijn. En dat gaat knagen. Wat zegthet over hemzelf, en over zijn leven?Wat hij oporde dacht te hebben, blijkt een schijnvertoningte zijn.Zoals vaker in de romans van Thomas Verbogtis er ook in het verleden van deze hoofdpersooniets aan de hand waarvoor hij zijn ogensloot,maar dat kan nu niet langer. Hij moet eenbekentenis doen en ook daarvoor ismoednodig.Perfecte stilte is een intense roman over devraag hoe ver je kunt gaan in je leven.