Pensioenzaken

Pensioenzaken


Auteur:Joop De Vries

  • Nederlands
  • Convoy Uitgevers BV
  • maart 2013
  • Samenvatting

    Er zijn nog maar weinig boeken geschreven die vanuit een integrale benadering de pensioenproblematiek behandelen. Wel zijn er tal van specialistische boeken verschenen die bijvoorbeeld vanuit een fiscale, juridische of erfrechtelijke dimensie pensioenen bespreken. De auteurs van PensioenZaken hebben echter gekozen voor een opbouw die zich kenmerkt door een spectatoriale benadering. Het pensioen wordt benaderd vanuit een waaier van perspectieven: sociaalhistorisch, demografisch, sociaalwettelijk, filosofisch, fiscaal, (inter)nationaal, financieel, rekenkundig en actuarieel.Juist deze integrale aanpak maakt het boek uitermate geschikt voor mensen die het zeer complexe pensioenbouwwerk in samenhang met alle relevante vakgebieden willen bestuderen zonder zich daarbij te verliezen in details. Hierbij moet niet alleen gedacht woorden aan financieel adviseurs zoals treasurers, fiscalisten, accountants en bankiers maar ook aan medewerkers van vakbonden, HRM-afdelingen van bedrijven en financiele en economische redacties van dag- en weekbladen. PensioenZaken leent zich ook uitstekend voor gebruik in het hoger onderwijs zowel in die studierichtingen waarin studenten zich een samenhangend beeld moeten vormen van het huidige en toekomstige pensioenbouwwerk als in minors waarin extra ruimte is voor meer diepgang in bijvoorbeeld actuariele pensioenberekeningen.Over de auteursDonald van As studeerde wiskunde aan de RU Utrecht. Hij was hij onder meer werkzaam als docent wiskunde en informatica in het middelbaar onderwijs en als docent wiskunde, financiele rekenkunde, statistiek, actuariaat en financiele planning in het hoger onderwijs. Thans is hij parttime docent in het hoger onderwijs. Daarnaast verricht hij uiteenlopende freelance onderwijsactiviteiten bij universiteiten en business schools en verzorgt hij trainingen in het bedrijfsleven. Hij is (co-)auteur van verschillende boeken voor het hoger onderwijs.Joop de Vries is afgestudeerd neerlandicus en econoom. In het onderwijs was hij onder meer werkzaam als onderwijzer, schooldirecteur en hogeschooldocent bankleer, economie en finance. Thans is hij parttime verbonden aan een HBO-instelling, directeur van het onderwijsbureau Exsultet VOF en auteur. Recent verscheen van zijn hand – in co-auteurschap met drs. Lex van der Wielen – het Handboek Corporate Finance & Treasury.